Hoe snel kunnen wij een asbestinventaris opmaken?

Wij helpen je zo snel mogelijk. In elk geval reageren we meteen op verzoeken voor een afspraak. Korte wachttermijnen kunnen we jammer genoeg niet garanderen. Maak daarom zo snel mogelijk je afspraak zodat we het bezoek ter plaatse kunnen inplannen.

  • Vul dit formulier in voor een afspraak.
  • Wij mailen u uiterlijk binnen de 48 uur op en maken dan definitief een afspraak.
  • Binnen de week na de uitvoering van de asbestinventarisatie ontvangt u het vereiste asbestattest voor de verkoop van uw woning ouder dan 2001.

Hoeveel kost een asbestinventaris bij Enermico?

Wij werken met vaste prijzen voor het uitvoeren van een asbestinventaris en het afleveren van een asbestattest. Ook eventuele bijgebouwen nemen we mee in onze asbestinventarisatie.

  • Asbestattest voor een appartement: 485 euro (BTW inclusief)
  • Asbestattest voor een woning/handelspand: 545 euro (BTW inclusief)
  • Asbestattest voor een woning > 250m²: 650 euro (BTW inclusief)

Bij inventarisatie zijn stalen die genomen worden bij het eerste plaatsbezoek in de prijs inbegrepen. Bijkomende staalnames worden uitgevoerd aan 42 euro per staal. Sommige staalnames zijn wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van pleisterwerk.

Hoe verloopt de opmaak van een asbestinventaris?

  1. We komen op afspraak ter plaatse en analyseren de verschillende ruimtes. We controleren nauwgezet de gebruikte bouwmaterialen op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Een asbestinventarisatie neemt al snel enkele uurtjes in beslag, afhankelijk van het aantal ruimtes en eventuele bijgebouwen in tuin.
  2. We voeren - zoals de wetgeving het voorschrijft - van elke ruimte een niet-destructieve asbestinventaris uit. Dit betekent dat we grondig visueel inspecteren en geen vloeren of muren beschadigen/afbreken om de verdoken aanwezigheid van asbest te controleren. Komen er mogelijk asbestvezels vrij bij een normaal gebruik van de woning? Deze vraag vormt het uitgangspunt van onze inspectie. Wij garanderen geen asbestvrije woning, wel controleren we de asbestveiligheid.
  3. We nemen de nodige stalen wanneer wettelijk vereist en verwerken de resultaten in het asbestattest.
  4. Wanneer we asbestmaterialen aantreffen, worden deze in het asbestattest nauwkeurig beschreven. We geven indicaties van de vermoedelijke hoeveelheden en oppervlaktes, de staat van het asbest en geven richtlijnen voor eventuele verwijdering.

Waarom zijn een asbestinventaris en asbestattest verplicht?

Sinds 2001 is elk gebruik van asbest verboden. Het inademen van rondzwevende asbestvezels vormt een ernstige bedreiging van de gezondheid. In jongere woningen kan asbest dus onmogelijk aanwezig zijn. In oudere woningen is dat vaak wel het geval.

Zo was asbest decennialang bijzonder populair in de bouwsector. Dit materiaal had goede isolerende eigenschappen, was bijzonder sterk, niet ontvlambaar en kon eenvoudig verwerkt worden in tal van toepassingen.

Asbest is in oude woningen dan ook in vele uiteenlopende gedaantes aanwezig. Een ongeoefend oog ziet het vaak niet. Om asbest te identificeren en de eventuele risico's correct in te schatten, is de nodige expertise vereist.

Een asbestattest wordt afgeleverd door OVAM na een asbestinventaris door asbestdeskundigen zoals Enermico. Een asbestattest beschrijft de aanwezige asbestmaterialen in de woning en geeft aan of deze asbestmaterialen gezondheidsrisico's vormen bij normaal gebruik van de woning.

Dankzij het asbestattest weet je dus of de woning die je verkoopt al dan niet asbestveilig is. Het attest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest in specifieke materialen (vloerlijmen, isolatiematerialen,…) of gebouwonderdelen (dak, gevelbezetting,…). Verder geeft het attest informatie over de staat van het asbest en richtlijnen voor het veilig verwijderen van de eventuele asbesthoudende materialen.


Maak uw afspraak

In welke plaatsen voeren wij een asbestinventarisatie uit?

Vanuit onze vestiging in Balen zijn wij actief in de volledige provincies Antwerpen, Limburg en grote delen van Vlaams-Brabant. Wij gaan dagelijks aan de slag in de regio's van Balen, Mol, Turnhout, Herentals, Genk, Antwerpen, Lier, Mechelen, Hasselt, Geel, Tongeren, Leuven, Diest, …