Als energiedeskundigen zijn wij aangesloten bij OVED, dit is een beroepsvereniging en Overlegplatform Voor EnergieDeskundigen. Kort gezegd staan zij energiedeskundigen bij met informatie, tips, opleidingen en bundelen zij ook klachten en problemen die energiedeskundigen ondervinden bij onder andere de opmaak van EPC-attesten. Zij staan in contact met de bevoegde overheidsdienst, VEA, en gaan hierover met hen in dialoog.

Het gebouwenregister

Een belangrijk probleem dat vele energiedeskundigen ondervinden is de koppeling van het adres in het gebouwenregister. Sinds de start van het EPC+ begin dit jaar dienen wij het adres waarvoor het EPC-attest opgemaakt moet worden, te koppelen aan het correcte gebouw in het gebouwenregister. In de praktijk merken we dat vele gebouwen en busnummers niet in dit register zijn opgenomen, met als gevolg dat wij het attest niet kunnen opstarten.

Per dossier melden wij dit aan het VEA, het Vlaams EnergieAgentschap, die het op zijn beurt aan de bevoegde gemeente meldt. Het zijn uiteindelijk de gemeenten die de aanpassing en/of toevoeging in het adressenregister moeten maken. Normaal gezien zou dit na enkele dagen verwerkt moeten zijn maar wij merken dat dit in de praktijk soms weken kan duren. Ondertussen blijft het dossier in wacht staan. Wat voor eigenaars, makelaars en ons niet aangenaam is.

Onderstaande foto's geven een voorbeeld van de situatie die zich voordoet: het busnummer van het appartement waar we ter plaatse zijn geweest, is niet beschikbaar in de databank. Wanneer wij het dossier toch proberen aan te maken, volgt er een foutmelding.

Op vraag van het OVED, betrekken wij hen bij elke probleemstelling die wij hieromtrent ondervinden. Zij koppelen deze zaken terug aan het VEA, zodat er aan een constructieve oplossing gewerkt kan worden.

Foto EPC+ en de problemen met het gebouwenregister 1
Foto EPC+ en de problemen met het gebouwenregister 2

Enermico

Zwarte Dreeferf 11,
2490 Balen

014 89 82 02
info@enermico.be

Maak uw afspraak