Het jaar 2020 staat stilletjes aan voor de deur en dan mogen we van de overheid weer enkele aanpassingen en nieuwe verplichtingen verwachten op vlak van de opmaak van EPC-attesten en de isolatienormen van wooneenheden. Omdat het soms moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien, geven we hierover graag wat meer verduidelijking:

 

  • Verplichte opmaak EPC-attesten voor kleine niet-residentiële ruimtes. Vanaf 2020 dienen kleine niet-residentiële ruimtes zoals een kantoor, handelspand, horecazaak,... die een bruikbaar vloeroppervlak hebben tot en met 500m² en geen deel uitmaken van een niet-residentieel gebouw dat groter is dan 1000m², te beschikken over een EPC-attest. De opbouw van dit attest is gelijklopend aan dat van residentiële gebouwen, met dit verschil dat ook de verlichting in rekening zal worden gebracht. Wat we kunnen afleiden uit de informatie die ons al ter beschikking is gesteld, is dat de werkwijze voor de opmaak van dit attest gelijklopend is met de certificaten die vandaag de dag al worden opgemaakt voor residentiële gebouwen, waardoor we hier dezelfde prijs voor kunnen aanrekenen. Net zoals bij de advertentie van residentiële gebouwen, zullen bij de advertentie van het niet-residentiële gebouw een aantal elementen uit het EPC-attest vermeld moeten worden. De overheid heeft ook enkele uitzonderingen opgesomd waarbij de verplichting om dit attest te laten opmaken, vervalt. Mochten we tijdens het plaatsbezoek vaststellen dat voor het niet-residentieel pand geen EPC verplicht is, stellen we een document op waarin we verklaren dat dit niet van toepassing is. Zo bent u ingedekt bij een eventuele controle van het VEA.

 

  • Verplichte opmaak EPC-attesten voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Vanaf 2022 legt de overheid de verplichting op om ook voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw over een EPC-attest te beschikken. Dit staat los van verkoop of verhuur van een appartement. De elementen die bij dit attest in rekening worden gebracht zijn onder andere het dak, de buitenmuren en -vloeren, de vensters, de gemeenschappelijke gang,... Om eigenaars de tijd te geven om dit in orde te brengen, kunnen deze attesten vanaf 2020 al opgesteld worden.

 

  • Vlaamse dakisolatienorm 2020. De daken van woningen en huurwoningen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, moeten voldoen aan de dakisolatienorm. Nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2006 die in orde zijn met de energieregelgeving, zijn ook in orde met deze norm. De minimum R-waarde voor het geïsoleerde dak, zoldervloer of plafond is 0,75 m²K/W. Het bewijs van deze isolatie kan geleverd worden via een EPC-attest, postinterventiedossier, bouwplan, lastenboek of factuur. Bij de opmaak van het EPC-attest is het van groot belang dat de isolatie bereikbaar en zichtbaar is. Als het een afgewerkte structuur betreft dan dient de eigenaar deze zelf open te maken, als energiedeskundigen mogen wij geen destructieve werken uitvoeren. Vanaf 2020 voldoet de dakisolatie wanneer de score van het EPC-attest lager ligt dan de grenswaarden die de overheid heeft opgesteld. Wanneer de isolatienorm niet gehaald wordt, dan kan een woningcontroleur hier strafpunten voor noteren waardoor de woning ongeschikt verklaard kan worden en de eigenaar dit in orde zal moeten brengen. Wanneer dit in een appartementsgebouw gebeurt, dan krijgt elk appartement strafpunten en niet enkel diegene die onder het dak liggen.

 

  • Vlaamse dakisolatienorm 2050. Zoals staat beschreven op de huidige EPC-attesten voor residentiële woningen zal in 2050 de verplichting ingaan om het dak, zoldervloer of plafond te isoleren met minstens 15cm minerale wol, wanneer deze niet onderbroken geplaatst kan worden, wanneer de minerale wol bijvoorbeeld tussen de dakspanten geplaatst wordt, dan dient de dikte hiervan minstens 22cm te zijn. Wanneer wordt gewerkt met PUR of PIR, dan voldoet een dikte van 12cm.

 

  • Verplichting dubbel glas. In 2020 moeten alle ramen van appartementen, woningen, studio's, kamers,... verplicht minstens dubbel glas hebben. Deze verplichting geldt voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers. Net zoals bij de dakisolatienorm kan een woningcontroleur strafpunten geven wanneer er niet aan deze regel voldaan is en kan de woning ongeschikt verklaard worden. Als er hoogrendementsbeglazing wordt geplaatst dan kan er, onder bepaalde voorwaarden, een premie bekomen worden.

 

Zowel voor de opmaak van de huidige, residentiële als de nieuwe, niet-resentiële attesten kan u terecht bij Enermico! Wij helpen u hier graag mee verder.

U mag hiervoor steeds contact met ons opnemen!

Foto Wat staat er te wachten in 2020? 1
Foto Wat staat er te wachten in 2020? 2

Enermico

Zwarte Dreeferf 11,
2490 Balen

0479 44 79 07
info@enermico.be

Maak uw afspraak